Affärsidé

Qvickstep AB skall skapa, utveckla och tillhandahålla hushållsnära tjänster. Företagets affärsidé är att erbjuda privata hushåll ett utbud av tjänster, professionellt utförda med hög kvalité och till rätt pris. Företaget skall erbjuda personlig service med hög integritet, och ett utbud av tjänster som motsvarar målgruppens behov.

Qvickstep AB är ett serviceföretag som arbetar både med och för andra människor. I företagets policy ingår att aktivt verka för ett socialt engagemang hos anställda, ägare och kunder.

Kontakta oss gärna!

040 - 26 18 87
info@qvickstep.se