Affärsidé

Qvickstep AB skall skapa, utveckla och tillhandahålla tjänster till hushåll, i huvudsak som RUT-tjänster. Basen utgörs av hemstädning och fönsterputs. Sammantaget bedöms behovet av hemservice öka över tid.

Affärsidén är att erbjuda privata hushåll ett utbud av tjänster, professionellt utförda med hög kvalité och till rätt pris. Företaget skall erbjuda personlig service med hög integritet, och ett utbud av tjänster som motsvarar målgruppens behov.

Affärsidé för socialt engagemang

Qvickstep AB är ett serviceföretag som arbetar både med och för andra människor. I företagets policy ingår att aktivt verka för ett socialt engagemang hos anställda, ägare och kunder.