Miljötänkande genomsyrar allt hos Qvickstep och miljöarbetet är en naturlig del av arbetsdagen.

Miljöpolicy

Miljötänkandet skall implementeras hos all personal och ledning så att miljöarbetet blir en naturlig del av arbetsdagen. På så sätt minskar också resursanvändningen och belastningen på miljön. Qvickstep skall ha en kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att företagets miljöpolicy efterlevs och utvecklas.

Miljöutredning

Qvickstep har identifierat tre viktiga delar i verksamheten som kan påverka miljön både direkt och indirekt. De viktiga delarna är:

  1. Tvätt av städmaterial. För närvarande uppgår mängden tvätt av moppar, handdukar, mikrotrasor och svampar till ca 30 kg per dag. Det innebär att det går åt ca 150 liter färskvatten och 1,5 dl tvättmedel per dag. Tvättmedel som används är av vanlig hushållsstandard, fosfatfritt.
  2. Rengöringsmedel som används är miljögodkända. Produktblad på de olika kemikalierna förvaras i särskild pärm som både personal och ledning har tillgång till. Alla kemikalier är av standardtyp och används effektivt och samtidigt sparsamt. Enligt produktbladen har de liten eller ingen negativ effekt på miljön.
  3. Transporter till, och mellan kunder sker med personbil. Anställda kan använda sin egen privata bil, eller genom företaget disponera en personalbil. Personalbilen kan användas både i tjänsten och privat. Typ av personalbil är utvald med fokus på låg bränsleförbrukning och kostnadseffektivitet. All personal använder GPS för att hitta närmaste/effektivaste färdväg mellan uppdragen. Schemaläggning utförs så att bästa möjliga logistik kan uppnås.

Miljömål

Under 2020 skall förbrukning av rengöringsmedel minska  med 2 %. Logistiken vid bilkörning skall förbättras för att korta resornas längd.

Handlingsplan

Vid introduktion av nyanställda skall särskild vikt läggas vid Qvicksteps miljöarbete. Miljöpolicyn finns angiven som en särskild punkt i personalpärmen och det skall säkerställas att den nyanställde förstår, och är beredd att arbeta efter företagets miljöpolicy.

Vid tvätt skall maskiner användas fulla med rätt dosering av tvättmedel och rätt temperatur. Högsta varv på centrifugering skall alltid användas.

Under året skall vi se över de rengöringsprodukter vi använder, och försöka att finna miljömässigt bättre alternativ. Uppföljning görs i januari varje år.